Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm
Chủ tài khoản: NGUYEN THI OANH
Số tài khoản: 030 100 041 9378

Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội
Chủ tài khoản: NGUYEN THI OANH
Số tài khoản: 190 345 518 15016

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ liên quan đến thanh toán / chuyển khoản, xin liên hệ tại: